• lkinedance

Linedance för seniorer på Frivilligcentralen/Träffpunkten startar den 21/1

Kurs i Linedance för seniorer startar den 21/1, kl 10-11.45.
Plats: Frivilligcentralen/Träffpunkten, Turebergs Allé 16

LINEDANCE är ett utmärkt och roligt sätt att få motion som fungerar för alla åldrar. Du behöver inte kunna dansa utan du gör så gott du kan. Ingen kostnad och inga speciella kläder krävs. Passa på att anmäla dig redan nu för att få en plats.

Ledare: Ludmila Sklenar, volontär

Anmälan till Karina Utne, tel. 08-128 243 82 alt. e-post: karina.utne@solom.se

Varmt välkomna!