Malmgårdens Seniorträff söker senior som kan dreja

Vi är en liten grupp seniorer som träffas på Malmgårdens seniorträff.
Där arbetar vi med bland annat stengodslera, vi har också tillgång till brännugn och drejskiva.
Var är du? Som är senior och kan dreja och vill dela med dig av dina kunskaper, hör av dig till oss!

Kontakta aktivitetssamordnare 
Annette Leonore telnr 08 128 242 22

Med vänliga hälsningar
Malmgårdens Seniorträff