Vårdstyrkan tar över delar av AB SOLOMs hemtjänst

AB SOLOM har kommit överens med Vårdstyrkan AB om att överlåta delar av sin hemtjänst. Överlåtelsen berör hemtjänsten i Rotebro, Norrviken och Viby och utgör ca 25% av AB SOLOMs hemtjänstverksamhet. Överlåtelsen kommer att äga rum under första kvartalet 2019.

– Vi är mycket glada över det här samarbetet med Vårdstyrkan. En mindre organisation ger oss ökade möjligheter att förverkliga vårt utvecklings- och förändringsarbete inom hemtjänsten samtidigt som Sollentuna får en ny, erfaren hemtjänstaktör på marknaden. Vårdstyrkan är ett företag med mycket gott renommé i branschen och vi är övertygade om att den här överlåtelsen kommer att fungera bra för alla parter, säger Jane Lundström, VD på AB SOLOM.

– Vi vill vara det naturliga valet i hela vårdkedjan, från den första hemtjänstinsatsen till att finnas för den äldre när behov av äldreboendeplats uppstår. Då vi sedan tidigare driver äldreboendet Bergkälla i Sollentuna är det här ett självklart nästa steg för oss, Vi trivs som utförare i Sollentuna och anser att det är en bra kommun att vara verksam i. Här finns en positiv dialog och en bra samverkan vilket gör att vi ser fram emot att få expandera i kommunen. Det känns även helt naturligt för oss att söka samverkan med AB SOLOM för att etablera oss även inom hemtjänst, säger Marita Eerola, VD på Vårdstyrkan AB.

 

Om Vårdstyrkan
Vårdstyrkan AB är ett familjeägt vård- och omsorgsföretag med mycket högt kvalitetsfokus, gott renommé och lång erfarenhet i branschen. Företaget grundades 2007 i Täby och ägs fortfarande av grundaren och VD:n Marita Eerola. Vårdstyrkan är verksamt i Sollentuna sedan tidigare genom Bergkälla äldreboende. I Täby driver företaget Allégården, hemtjänstverksamhet, dagverksamheten Träffen samt ett eget kök där all mat till äldreboenden och matlådor till kunder inom hemtjänsten lagas. Läs mer på www.vardstyrkan.se

 

Kontaktpersoner
Jane Lundström, VD AB SOLOM,
tel. 08 128 240 06.

Marita Eerola, VD Vårdstyrkan AB,
tel. 08 732 24 81.

Helena Lind, Marknads- och kommunikationschef AB SOLOM,
tel. 076 516 30 17.