• Solom
  • Solom

Autismcenter Häggvik

Autismcenter Häggvik är en daglig verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av tydliggörande i miljö och kommunikation.

Vi erbjuder ett stöd grundat på dina förmågor, behov och principerna för tydliggörande pedagogik.

Vår verksamhet riktar sig till dig som kommunicerar verbalt. Vi stödjer dig kring din kommunikation t.ex. genom seriesamtal och sociala berättelser. Vi ser kommunikation som kärnan i vårt arbete.

Vi arbetar strukturerat för att göra omvärlden begriplig och hanterbar och vi försöker att hitta en bra balans mellan krav och förmåga. Alla aktiviteter på Autismcenter Häggvik är noggrant förberedda utifrån dina behov, intressen och önskemål.

Aktiviteterna sker i våra egna lokaler och i närmiljön eller i form av uppdrag i andra delar av samhället.  Många av aktiviteterna handlar om att träna vardagsfärdigheter för ett självständigt liv.

Vi vill att du ska ha förutsättningar att förstå, påverka och välja och på så sätt få vara huvudpersonen i ditt eget liv.

Några exempel på aktiviteter som erbjuds på Autismcenter Häggviks dagliga verksamhet:

  • Fysisk aktivitet – efter dina intressen
  • Legoarbeten – efter dina intressen
  • Företagsservice t.ex leverera varor
  • ADL aktiviteter baserade på egna intressen t.ex. handla, laga mat, städa, duka
  • Socialt umgänge och samkväm