• Solom
  • Solom

Autismcenter Häggvik

Vi erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av en strukturerad miljö och tydliggörande kommunikation

Hos oss får du stöd grundat på dina förmågor och behov, enligt principerna för tydliggörande pedagogik och TEACHH. Vår verksamhet riktar sig till dig som kommunicerar verbalt. Vi stödjer dig kring din kommunikation t.ex. genom seriesamtal och sociala berättelser.

Vi ser tydliggörandet som kärnan i vårt arbete. Vi arbetar strukturerat för att göra omvärlden förståelig och hanterbar och vi försöker att hitta en bra balans mellan krav och förmåga. Alla aktiviteter är noggrant förberedda utifrån dina behov, förmågor, intressen och önskemål.

Aktiviteterna sker i våra egna lokaler och i närmiljön eller i form av uppdrag i andra delar av samhället. Många av aktiviteterna handlar om att träna vardagsfärdigheter för ett självständigt liv.

Hur vi arbetar

På Autismcenter Häggvik är delaktighet, självbestämmande och självständighet ledord och utgör grunden för en meningsfull sysselsättning.
Vi ser kommunikation som en viktig förutsättning för ökad självständighet
och självbestämmande och därför är tydliggörande kommunikation kärnan i vårt arbete.

Individuellt utformad arbetsdag

Arbetsdagen och aktiviteter utformas efter just dina behov och intressen. Några exempel på aktiviteter som erbjuds är fysisk aktivitet och legoarbeten efter dina intressen, serviceuppdrag som t.ex att leverera varor samt ADL-aktiviteter baserade på dina egna intressen — t.ex.handla, laga mat, städa, duka.

Genomförandeplan

I din genomförandeplan har vi tillsammans beskrivit vilka mål du vill nå. Tillsammans med dig hittar vi också det stöd som bäst passar din väg för att nå dina mål. Genom att fokusera på dina styrkor hittar vi vägar att arbeta med eventuella svårigheter. Vi tar till vara och stärker dina förmågor.