Planteringsdags!

Så var det äntligen dags att få ut alla växter som har såtts under våren. De hade vuxit till sig och behövde planteras om.  I de bruna lerkrukorna kommer tagetes att blomma, och astrar i trälådan längst in på baksidan. Dessutom grävdes det ner klätterväxter, “blomman för dagen” vid stolparna under våra träd.