Plantering på gång!

Nu har det börjat bli fint i våra rabatter! Planteringen är i full gång och nu finns ett antal olika växter där. Pelargoniorna på bilden ska upp till avdelningarna! Innan det var dags att sätta igång laddades det med kaffe och god kaka för att ha krafter till att arbeta.