Firande av Allhelgona med trerätterslunch

Alla avdelningar dukade fint till lunchen på allhelgonaaftonen. Det serverades en trerätters lunch och den var väldigt uppskattad.