• Solom

Info för skola

SOLOM Dagliga Verksamhet har många verksamheter med olika inriktningar.

 

Vi välkomnar gärna elever till våra verksamheter under deras praktikperioder.  Vårt mål är att kunna erbjuda en givande och utvecklande period för våra praktikanter.

Vi anser att praktikperioderna det är en mycket viktig del av studielivet där man lär känna sig själv, ges möjlighet att växa och får en inblick i vilken typ av sysselsättning som kan vara aktuell efter avslutade studier.
Tag kontakt med oss så kan vi tillsammans se över vilken verksamhet som kan vara lämplig för personen i fråga. Vi utgår alltid utifrån personens intressen och behov.

 

 

Biträdande Verksamhetschef
Kim Nersing
08-579224 34
kim.nersing@sollentuna.se