Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten i teamet ansvarar för:

  • Förskrivning, utprovning och uppföljning av bashjälpmedel.
  • Funktions- och aktivitetsbedömningar i vardagliga aktiviteter.
  • Struktur i vardagen, t.ex. enklare kognitiva hjälpmedel och veckoscheman.
  • Att utfärda intyg vid ansökan om bostadsanpassning.
  • Individuella förflyttningsbedömningar tillsammans med fysioterapeut.
  • Handledning  i grundläggande förflyttningsteknik för omsorgspersonal tillsammans med fysioterapeut.