Medarbetarskap

En medarbetares kunskap och utveckling är lika viktig för AB SOLOM som för den enskilde. För att medverka till verksamhetens och sin egen utveckling har varje medarbetare rätt att få adekvat information om bolaget och verksamheten. Varje medarbetare har också ett egenansvar i att hålla sig informerad samt aktivt delta i diskussioner om mål och utveckling.

Alla medarbetare ska arbeta i AB SOLOMs anda och efter den affärsidé, vision och värdegrund som finns.

Alla medarbetare upprättar tillsammans med närmsta chef en kompetensutvecklingsplan. En plan som fokuserar på att  utveckla sig inom sin egen profession och för den som vill finns möjligheten att ta på sig ett ledarskap.

Alla medarbetare är en del av varandras arbetsmiljö och ska därför sträva efter att ha ett gott förhållande till sina kollegor. Alla har ansvar för att påkalla uppmärksamhet vid eventuella missförhållanden.