För dig som är kund

 

Lagen om valfrihet betyder att du som kund kan välja mellan många olika alternativ och det är viktigt att SOLOM kan konkurrera med de privata utförarna, så att Sollentuna även i fortsättningen kan erbjuda ett kommunalt alternativ. Genom att bilda ett bolag med kommunen som ägare blir förutsättningarna desamma som för privata utförare.

Fördelarna med ett bolag är flera:

  • Verksamheten får så långt som möjligt samma ekonomiska villkor som de privata utförarna och möjlighet att konkurrera
  • Vi försäkrar oss om att du som bor i Sollentuna har valfrihet och kan välja ett kommunalt alternativ
  • Bolagets ägare kommunen har bestämt att eventuella ekonomiska överskott ska gå tillbaka till verksamheten och satsas på utveckling och innovation


Vad har hänt och kommer att hända?

Den 1 september 2013 övergick samtlig äldreomsorg och delar av LSS-verksamheterna som personlig assistans, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt kontaktpersoner, från Solom till AB SOLOM.
Arbete med att ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg pågår. Detta för att AB SOLOM ska kunna ta över de övriga LSS-verksamheterna, som grupp- och servicebostäder, boende för barn och unga samt daglig verksamhet. Under våren 2016 planeras ansökningar för dagliga verksamheter medan ansökningar för LSS-boenden kommer att göras under hösten 2016.

Får jag behålla ”min” personal?
All personal som arbetat i Soloms verksamhet, i kommunal egenregi, har i samband med övergången erbjudits en ny anställning i bolaget. Det betyder att du som kund behåller den personal du känner och är van vid att möta varje dag. Övergången för personal till bolaget ska du som kund inte märka av i den vardagliga omsorgen.

Inför framtiden ser vi inom AB SOLOM fram emot att, med vår erfarenhet och ett stort engagemang, tillsammans få skapa vård och omsorg som ligger i framkant och som ska göra dig som kund, inte bara nöjd, utan mer än nöjd!

Kontakt
Har du frågor som gäller bolaget är du välkommen att kontakta Jane Lundström, VD, e-post: jane.lundstrom@solom.se eller Anneli Wallström Söderbom, Kommunikationschef, e-post anneli.wallstrom-soderbom@solom.se