Organisation

AB SOLOM är ett vård- och omsorgsbolag med över 700 medarbetare. Bolaget ägs av Sollentuna kommun. Organisationen består av två affärsområden och vardera affärsområde leds av en affärsområdeschef. Respektive affärsområde organiserar 20-25 unika verksamheter vardera.
AB SOLOM har ansvar för personal och drift i samtliga verksamheter inom affärsområde SoL samt för personlig assistans, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson och boendestöd. Sollentuna kommun är ansvarig för drift för huvuddelen inom affärsområde LSS och AB SOLOM bemannar med egen personal.
Klicka på länken för mer information, Info ansvar LSS-verksamheter.

 

Klicka på bilden för att se en större organisationsbild