Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från AB SOLOM.

 

Pressmeddelande 2014-12-03

AB SOLOM i Sollentuna kommun får ny VD

Den 1 mars 2015 tillträder Jane Lundström som ny VD för vård- och omsorgsbolaget AB SOLOM. Hon tar över posten efter Ulf Bergh som går i pension.

Jane Lundström kommer närmast från omsorgsbolaget Vardaga Egen Regi, där hon varit chef för nyetablering och försäljning. Hon har en gedigen erfarenhet från arbete inom äldreomsorg, huvudsakligen inom den privata sektorn och i stiftelser. Hennes befattningar har varit regionchef, affärsområdeschef och verksamhetschef.

Med sin bakgrund i den privata sektorn är Jane väl förtrogen med förutsättningarna för AB SOLOM att nå sina uppsatta mål.

– Vi välkomnar Jane Lundström som ny VD för AB SOLOM. Jane har goda erfarenheter från branschen som vi ser kommer AB SOLOM väl till pass i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Stefan Carlsson, styrelseordförande, AB SOLOM.

De kommande åren är viktiga för AB SOLOM, då bolaget nu ska ta rollen som utvecklingsbolag och bli en föregångare inom vård och omsorg – i Sollentuna och i ett nationellt perspektiv.

– Jag är mycket glad över att få förtroendet att leda och utveckla AB SOLOM, säger Jane Lundström. Det är en intressant och spännande utmaning. Den mångåriga erfarenhet av omsorgsarbete som finns i organisationen ger oss mycket goda förutsättningar att tillsammans vidareutveckla kvaliteten på våra tjänster. Vi ska bli ett konkurrenskraftigt företag och framför allt vara det naturliga förstahandsvalet för de som behöver vård och omsorg – våra befintliga och framtida kunder.

Om AB SOLOM

Kommunfullmäktige i Sollentuna beslutade i oktober 2012 att all vård- och omsorgsverksamhet som drivs av kommunen ska utföras i bolagsform, i AB SOLOM, Sveriges första kommunalt helägda bolag inom området. Därmed skapades ett kommunalt alternativ med samma villkor som privata utförare har.

Den 1 september 2013 inleddes övertagandet av SoL- och LSS-verksamheterna (Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service) såsom äldreomsorg, hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder med flera. AB SOLOM har personalansvar för alla verksamheter och ansvarar för driften av de flesta.

– Det första året har vi fokuserat på affärsplanen, att se över och bygga vår organisation, utveckla våra processer och rutiner, säger Ulf Bergh. Vi har även lagt grunden till ett nytt varumärke och börjat bygga företagskulturen.

 

För mer information, kontakta:

Stefan Carlsson, styrelseordförande, AB SOLOM
E-post: stefan.h.carlsson@lansstyrelsen.se, telefon: 070-399 41 29

Katarina Kämpe, kommundirektör, Sollentuna kommun
E-post: katarina.kampe@sollentuna.se, telefon: 070-815 10 15

 

—————————————————————————————————————————————————————-

Pressmeddelande från Sollentuna kommun 2013-08-30

SOLLENTUNAS VÅRD OCH OMSORG BLIR BOLAG

AB SOLOM tar den 1 september 2013 över delar av vård- och omsorgsverksamheten från Sollentuna kommun, och skapar ett kommunalt alternativ.Kommunfullmäktige i Sollentuna beslutade i oktober 2012 att all vård- och omsorgsverksamhet som drivs av Sollentuna kommun ska överföras till bolaget AB SOLOM. De verksamheter som nu går över till AB SOLOM är äldreomsorg, hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt kontaktpersoner. Övertagandet kommer under veckan att firas med att AB SOLOM bjuder kunder och medarbetare på tårtkalas, ute på respektive verksamhet.– Genom att bilda AB SOLOM försäkrar vi oss om att sollentunaborna har en reell möjlighet att välja ett kommunalt alternativ om de så önskar, säger Douglas Lithborn, (M), kommunstyrelsens ordförande.– Genom bolagiseringen får vårt kommunala alternativ möjlighet att konkurrera på samma ekonomiska villkor som de privata, vilket gör att vi kan få pengar över till exempelvis utveckling av verksamheten och vidareutbildning av personalen. Kommunen kan som ägare till bolaget styra hanteringen av vinsten, och intentionen är att satsa på utveckling och innovation i första hand, och inte vinstutdelning.Övertagandet av övriga verksamheter kommer att ske successivt under hösten, efter att AB SOLOM fått tillstånd som utförare från Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare Socialstyrelsen) för dessa verksamheter. Tillståndsprocessen pågår för verksamheterna inom LSS boende för vuxna, LSS boende för barn samt daglig verksamhet.– Det är med glädje och stora förhoppningar vi nu antar utmaningen att vara Sollentuna kommuns kommunala omsorgsalternativ. Vi är både ödmjuka och förväntansfulla inför uppgiften att få konkurrera med andra omsorgsföretag på likartade villkor, inom ett av samhällssektorns viktigaste områden, säger Ulf Bergh, vd, AB SOLOM.– Vi ska göra allt vi kan för att leda utvecklingen inom omsorgsområdet och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, med hjälp av våra duktiga medarbetare. Vi ska visa att vi kan vara Sollentunabornas förstahandsalternativ när det gäller omsorg.

För mer information, kontakta:

Douglas Lithborn, (M) kommunstyrelsens ordförande, tfn: 08-579 21 644
Ulf Bergh, vd AB SOLOM, tfn: 08-579 21 634
Anneli Wallström Söderbom, kommunikatör AB SOLOM, tfn: 08-579 222 35