Ledarskap

AB SOLOM ägs av Sollentuna kommun. Bolaget har en styrelse som leds av ordf Erik Langby. VD för AB SOLOM är Jane Lundström.

Ledarskap

Chefskap och ansvar ska vara tydligt. Alla ledare ska sträva efter det som är bäst för bolaget och koncernen. Ledarna skall vara väl förtrogna med vision, affärsidé och mål samt värdegrund och kunna förmedla detta till medarbetaren.

En ledare ska vara synlig och ha god insikt i medarbetarens prestationer samt sträva efter goda relationer och samverkan med fackliga representanter.

En ledare ska vara en god förebild och ständigt sträva efter att utveckla, såväl sig själv som verksamheten, uppmuntra medarbetares utveckling och ta tillvara på goda idéer.

För att en ledare ska kunna prioritera att leda verksamhet och medarbetare, ska bolaget stötta ledaren genom ett enkelt stöd, servicefunktioner och företagsgemensamma lösningar.