• Solom, Gillbogården

Våra tjänster

AB SOLOM är Sollentunas kommunala alternativ för service, vård och omsorg till äldre, barn och vuxna med funktionsnedsättning.

För äldre erbjuds tjänster inom hemtjänst och äldreboende, dagverksamhet samt seniorträffar och ledsagning. För barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuds tjänster som daglig verksamhet, gruppboende, serviceboende, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och kontaktperson. För barn och ungdomar har vi även ett korttidsboende (helghem).