• Solom, Gillbogården

Tjänster

AB SOLOM är det kommunala alternativet för service, vård och omsorg till äldre samt barn och vuxna med funktionsnedsättning. Bolaget ägs av Sollentuna kommun och tar sedan hösten 2013 successivt över verksamheten ifrån kommunens egenregi Solom.

För äldre erbjuds tjänster inom hemtjänst, äldre- och servicehus, dagverksamhet samt seniorträffar och ledsagning. För barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuds tjänster som daglig verksamhet, gruppboende, serviceboende, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och kontaktperson. För barn och ungdom har vi också korttidsboende.