• Solom, Edsbergs älderboende

Våra tjänster

SOLOM är Sollentunas kommuns eget vård- och omsorgsföretag. Vi erbjuder service, vård och omsorg till äldre, samt barn och vuxna med funktionsvariation.

För äldre erbjuds tjänster inom hemtjänst och äldreboende, dagverksamhet samt seniorträffar och ledsagning. För barn och vuxna med funktionsvariation erbjuds tjänster som daglig verksamhet, gruppboende, serviceboende, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och kontaktperson.