Om oss

Gillbogården är bemannad dygnet runt med undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterskan har det övergripande medicinska ansvaret och finns i aktiv tjänst mellan klockan 07.00-18.30 veckans alla dagar. Mellan klockan 18.30–07.00 ansvarar SOLOM:s mobila sjukskötersketeam för det akuta vårdbehovet. Ansvarig läkare besöker verksamheten en gång i veckan samt vid behov. Jourläkare kan kontaktas dygnet runt. På Gillbogården ansvarar Sollentuna äldrerehab för sjukgymnast och arbetsterapeut.

På Gillbogården arbetar vi med kontaktmannaskap. Detta innebär att en av medarbetarna har huvudansvaret för att dina behov tillgodoses och att en kontinuerlig kontakt hålls med anhöriga. Kontaktmannen har också ansvar för att en individuell genomförandeplan upprättas i samråd med dig och dina anhöriga.

På Gillbogården ser vi närstående som en ovärderlig resurs och vi vill understryka att närståendes insatser alltid välkomnas. Vi hoppas att alla skall känna sig välkomna till oss och vi tar tacksamt emot synpunkter som kan förbättra vårt arbete. 

IMG_0163[1]