• Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende

Nytorps korttidsboende

Nytorps korttidsboende ligger centralt beläget i Sollentuna centrum nära pendeltåg och busstation. Vi erbjuder korttidsvård för äldre personer som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. På korttidsboendet erbjuds även växelvård och avlastning.

Korttidsboende

Denna boendeform är ofta ett komplement till hemtjänst eller en form av anhörigstöd. Korttidsboende är ett tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter från SOLOM Äldrerehab finns på plats alla vardagar.

Växelvård och avlastning

På Nytorps korttidsboende erbjuds växelvård och avlastning i trevlig miljö. Vi har en innergård som vid fina dagar uppmuntrar till utevistelse. Vi tar tillvara de intressen som finns hos var och en av våra boende för att göra vistelsen så innehållsrik som möjligt. Växelvård och avlastning beviljas av kommunens biståndsenhet och är en form av Sollentuna kommuns anhörigstöd.