• Nytorps korttidsboende

Om oss

Kontaktmannaskap

På Nytorp arbetar vi med kontaktmannaskap. Detta innebär att en av medarbetarna har huvudansvaret för att den boendes behov tillgodoses och att en kontinuerlig kontakt hålls med anhöriga. Kontaktmannen ansvarar för att det skrivs en individuell plan för vistelsen.

Personal

Nytorp är bemannat dygnet runt med undersköterskor och vårdbiträden. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har det övergripande medicinska ansvaret vilket bland annat innebär att hon ser till att läkarordinationer genomförs och utvärderas. Sjuksköterska finns på plats mellan klockan 07.00-21.30 veckans alla dagar. Mellan klockan 21.30–07.00 ansvarar AB SOLOM:s mobila sjukskötersketeam för det akuta vårdbehovet.

Läkare

Specialistläkare finns på Nytorps korttidsboende plan 2 onsdag förmiddag. För boende med växelvårds- eller avlastningsbeslut finns läkaren tillgänglig i akuta fall, i övriga fall konsulteras den husläkare man är listad hos. Jourläkare kan kontaktas dygnet runt.

Paramedicinare

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter från Sollentuna Äldrerehab finns här alla vardagar.