• Solom, Tors Backe
  • Solom, Tors Backe

Aktiviteter och socialt umgänge

Alla boende möts av en välkomnande atmosfär i vår trevliga träffpunkt. Här finns en aktivitetssamordnare anställd för att tillsammans med våra boende planera aktiviteter/trevligheter som är anpassade efter var och ens förmåga och intresse. Det finns också ett gårdsråd bestående av engagerade boende.

Träffpunkten som kallas ”Torsträffen” har en inbjudande miljö där fester och annat trevligt anordnas. Under sommaren vistas vi gärna ute på de intilliggande uteplatserna för boulespel på boulebanan eller bara för att sitta och njuta.

Du hittar Torsträffens aktivitetsschema på Tors backes startsida i högerspalten samt på utvalda platser i huset.