• 130821-torsbacke-042

Hälso- och sjukvårdsinsatser och sjukgymnastik

Våra erfarna sjuksköterskor har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. En läkare besöker Tors backe en dag i veckan. SOLOM Äldrerehab bistår med en ambitiös sjukgymnast och arbetsterapeut med ansvar för rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel. Våra engagerade undersköterskor ger god omvårdnad dygnet runt.

Målsättning med den medicinska vården på ett äldreboende är att ge varje person förutsättningar för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. På Tors backe motsvarar hälso- och sjukvårdsinsatserna den nivå av sjukvård som ges på en vårdcentral.

Läkare

En särskilt utsedd läkare med kompetens och erfarenhet av vård av äldre ansvarar för läkarinsatserna på äldreboendet.

Sjuksköterska

Sjuksköterska med kompetens och erfarenhet av äldre ansvarar för omvårdnadsåtgärderna. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar, ibland via sjuksköterskejour.

Sjukgymnast och arbetsterapeut

Även fysioterapeuter (sjukgymnast) och arbetsterapeut med erfarenhet av äldre finns att tillgå under vardagar på äldreboendet.