Kompetens, hög kvalité och trygghet

Tors backe leds av vår verksamhetschef som har det huvudsakliga ansvaret för personal, ekonomi och utveckling. Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att en omvårdnadspersonal har huvudansvar för att den boendes omvårdnadsbehov tillgodoses. All personal genomgår utbildning i förflyttningsteknik för boendes och personals välbefinnande. Personalen genomgår även en utbildning i nutrition. Med hög kvalité och trygghet stärker vi boendes rätt att vara huvudpersonen i sitt eget liv.