• Solom, Tors Backe

Samverkan med boende och närstående

Genom ett engagerat anhörignätverk och löpande kvalitetsundersökningar värderar anhöriga, boende och medarbetare hur väl vi uppfyller verksamhetens mål.