• Solom, Edsbergs älderboende

Om oss

Edsbergs äldreboende bemannas dygnet runt av undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterskan har det övergripande medicinska ansvaret och finns i aktiv tjänst mellan klockan 07.00-18.30 veckans alla dagar. Mellan klockan 18.30-07.00 ansvarar SOLOM:s mobila sjukskötersketeam för det akuta vårdbehovet.

Ansvarig läkare besöker verksamheten en gång per vecka samt vid behov. Jourläkare kan kontaktas dygnet runt.Här ansvarar Solom äldrerehab för sjukgymnast och arbetsterapeut.

Hos oss arbetar vi med kontaktmannaskap. Detta innebär att en av våra medarbetare har huvudansvaret för att dina behov tillgodoses och att en kontinuerlig kontakt hålls med anhöriga. Vi ser närstående som en ovärderlig resurs och vi vill understryka att närståendes insatser alltid välkomnas.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till oss och tar tacksamt emot synpunkter som kan förbättra  och utveckla vårt arbete.

Varmt välkomna till oss!