• Solom, hemtjänsten

Fallprevention

Ta hand om dig innan olyckan är framme!

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningarna är att vi blir allt äldre och att vi bor kvar i hemmet allt längre. Det finns bra och enkla sätt att förebygga många onödiga olyckor eller att klara ett fall bättre.

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka. Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer.
Du kan påverka mycket själv för att förhindra fall och fallskador genom att gå igenom checklistan.

Enkel checklista för fallprevention   

Lösa sladdar
Ligger det lösa sladdar där du går?

– Mattor
Finns halkskydd?
Kan du ta bort mattan?

– Mörkt
Är belysningen bra?
Finns behov av en nattlampa?

– Skor
Är dina skor eller tofflor för stora?
Är sulorna hala?
Sitter skon ostadigt på foten?
– Dusch
Finns duschpall?
Finns stödhandtag?
Finns halkskydd?

– Glasögon
Finns de lättillgängliga när du ska gå upp nattetid?

 Utomhus
Har du broddar?
Stavar?
Behov av käpp/rollator? Kontakta primärvårds rehab

– Inomhus
Har du behov av käpp/rollator? Kontakta eller primärvårds rehab

– Förråd och kök
Har du saker som du använder högt upp i skåpen?
Kan du flytta ner saker i arbetsvänlig höjd?

– Telefon
Om olyckan är framme har du telefonen nära tillhands?

– Läkemedel
Använder du sömnmedicin?
Har du medicin mot högt blodtryck, hjärtsvikt eller kärlkramp?
Prata med din distriktssköterska eller läkare om dina läkemedel kan utgöra fallrisk.

– Fall
Är du rädd för att falla?
Stillasittande och rädsla för att falla gör fallrisken högre.
Delta gärna på olika gymnastik grupper vi har på våra seniorträffar. Detta för att öva upp balans som vi har och styrka för att minska fall

Läs mer om våra seniorträffar på www.solom.se
Kom ihåg att Fixartjänsten finns för dig, tel: 08-128 245 40
Tipsa gärna dina vänner om fixartjänsten.