• IMG_0878
  • IMG_0900
  • Solom

Silversmide och snickeri

På Gillegården finns det en verkstad där hantverk med silver och trä kan utföras. Sedan många år tillbaka har det skapats i denna lokal och det finns både stor kunskap och mångårig erfarenhet bland deltagarna. Verksamheten bedrivs i cirkelform, där gruppdeltagarna hjälper och stöttar varandra.  Maskiner och verktyg finns att låna medan materialet som man önskar arbeta med står man för själv.

Skaparglädjen är stor bland våra deltagare i grupperna.