Trivselföreningen

Malmgårdens trivselförening har ca 150 medlemmar. Föreningen har en arbetande styrelse och årsavgiften är 100 kr. Många som besöker seniorträffen i andra sammanhang är också medlemmar i föreningen.

I samråd med AB SOLOM anordnas aktiviteter som musikunderhållningar, dagsresor och festligheter i samband med årets högtider. Den återkommande julmarknaden är välbesökt och där säljs många produkter, både hantverk och mat, som tillverkats på Malmgården.
Prg Malmg Trivself seniortr våren 2018

Malmgårdens Trivselförenings program hösten 2018