Trivselföreningen

Malmgårdens trivselförening har ca 150 medlemmar. Föreningen har en arbetande styrelse och årsavgiften är 100 kr. Många som besöker seniorträffen i andra sammanhang är också medlemmar i föreningen.

I samråd med AB SOLOM anordnas aktiviteter som musikunderhållningar, dagsresor och festligheter i samband med årets högtider. Den återkommande julmarknaden är välbesökt och där säljs många produkter, både hantverk och mat, som tillverkats på Malmgården.
Program Malmg Trivf hösten 2017