Gårdsrådet

På Seniorträff Edsberg finns det ett Gårdsråd som årligen väljs av besökarna på seniorträffen.

Alla i gårdsrådet arbetar frivilligt, i samverkan med personal från AB SOLOM. Gårdsrådet träffas en gång i månaden och diskuterar, tillsammans med personal från AB SOLOM, olika frågor som kan glädja seniorträffens besökare. Det kan vara förslag till aktiviteter, vad olika aktiviteter bör kosta, information från SOLOM mm.

Ett möte hålls en gång i månaden för gäster på seniorträffen, då både Gårdsråd och personal från AB SOLOM deltar och presenterar planerade aktiviteter, ekonomi mm. Deltagare på mötet kan också komma med förslag på aktiviteter eller annat som känns viktigt att ta upp.

Gårdsrådet ansvarar regelbundet för två aktiviteter i månaden, på fredagar, oftast med besök av någon artist. I entréavgiften för dessa aktiviteter ingår kaffe med kaka. Andra aktiviteter som Gårdsrådet håller i är sopplunch som serveras efter stavgångspromenaden på torsdagar och en loppmarknad, som varje år ger extra tillskott till Gårdsrådets kassa.

Två gånger om året bjuder Gårdsrådet in till Pubafton på 91:an, en kväll som arrangeras med hjälp av besökarna på seniorträffen, och i samband med högtider som jul och påsk ordnas lunch till subventionerat pris.

Aktiviteterna bygger på frivilligt arbete, från både Gårdsrådet och besökare. Ju mer vi själva gör desto mer intäkter får vi till ”trevligheter” som bussutflykter mm.

Gårdsrådet  fungerar som en styrelse som väljs vid ett årsmöte. 2016 ingår följande i styrelsen:
Olle Hildingsson ordförande
Kerstin Frånberg vice ordf
Laila Enderstam (kassör)
Annika Sylwan (kassör)
Maud Biärsjö sekr
två ordinarie ledamöter Sonja Larsson och Eija Mauritzell
två suppleanter Britt-Marie Cronström och Hans Ragnar