Nattpatrull och Trygghetslarm

För dig som bor hemma finns nattpatrullen som gör planerade och akuta insatser nattetid.

Våra medarbetare

Inom nattpatrullen arbetar fyra personer, i team om två och två. Vi är utbildade undersköterskor och utgår ifrån centrala Sollentuna. Vi gör hembesök över hela kommunen och är tillgängliga mellan klockan 22.30-07.30.

Vem får besök av nattpatrullen?

Du som bor hemma och har behov av personlig omvårdnad och tillsyn på natten eller har trygghetslarm i hemmet och behöver akut hjälp på natten. SOLOMs nattpatrull har hand om alla utförares hemtjänstkunder i Sollentuna.

Nattpatrullen är en biståndsbedömd verksamhet som kräver beslut från Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Kontakt tas med biståndshandläggare på kommunen.

Fast besök

Många äldre tycker det är en trygghet att veta att vi kommer under natten, flera sover bättre och oro minskas. Det vi hjälper till med är t ex tillsyn och hygienhjälp. Fasta besök utförs på ungefärliga tider och larm prioriteras alltid.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär en trygghet då det alltid finns en person på lamcentralen som svarar. Vid larm får du prata med en person som tar reda på vad du som kund behöver hjälp med. Larmcentralen kontaktar nattpatrullen som har en inställelsetid på 30 minuter.

Trygghetslarmet är till för ärenden nattetid som inte kan vänta till morgonpersonalen kommer. Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är till för akuta situationer, dock inte vid akut sjukdom som kräver sjukvård, då gäller 112.

Observera att du inte kan begära spontan tillsyn eller insats.