• 160503-rehab-029
 • 160420-solom-rehab-018
 • 160503-rehab-014
 • 160503-rehab-027
 • 160420-solom-rehab-020
 • 160420-solom-rehab-007
 • 160420-solom-rehab-013
 • 160420-solomgrupp-webb

SOLOM Äldrerehab

SOLOM Äldrerehab ansvarar för rehabiliteringsinsatser och hjälpmedelshantering på särskilda boenden, servicehus samt korttidsboende. Uppdraget gäller för verksamheter som drivs av både kommunal- och privat vårdgivare. AB SOLOM har från och med 1 juni 2015 övertagit denna verksamhet från Vård- och Omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Verksamheten kommer fortsätta att drivas som tidigare.

Inom SOLOM Äldrerehab arbetar legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter som utför ett konsultativt arbete. SOLOM Äldrerehab finns på Bergkälla, Gabriels gård, Gillbogården, Norrgården, Minerva, Lenalundsgården, Norrgården, Nytorps korttidsboende, Rådan, Tors Backe servicehus och Ulrikas gård.

I uppdraget ingår bl.a:

 • Funktions- och aktivitetsbedömningar
 • Bedömning av behov samt utförande av specifik träning och behandling.
 • Bedömning av hjälpmedelsbehov utifrån varje individs egna resurser
 • Förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel
 • Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering.

SOLOM Äldrerehab utvecklar kontinuerligt sin kompetens. Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter följer utvecklingen inom respektive specialistområde, bland annat genom samarbete med Forskning- och utveckling (FoU). SOLOM Äldrerehab tar emot och handleder arbetsterapeut-och fysioterapeutstudenter från Karolinska Institutet (KI). Teamarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare är en naturlig del i arbetet.

SOLOM Äldrerehab söker arbetsterapeuter och fysioterapeuter, läs mer här