• Solom, Sollentuna Kommun

Korttidsvistelse

Då ett barn är hos oss under en korttidsvistelse vill vi ge föräldrar en avlastning där de kan känna sig trygga med att att barnet får sina individuella behov av omsorg, stimulans, aktivitet och miljöombyte tillgodosedda.

Vi erbjuder också möjligheten till social samvaro och samspel samt deltagande i samhällslivet.

Vi har lång erfarenhet av att bedriva korttidsvistelse i olika former. Våra medarbetare har adekvat utbildning, gedigen erfarenhet av målgrupperna samt får kontinuerligt fortbildning inom verksamhetsområdet.

Inom Solom erbjuder vi följande verksamheter för korttidsvistelse:

Oasens helghem