• Solom, Sollentuna Kommun

Oasens helghem

Oasen består av en grupp som träffas en helg i månaden. Vistelsen kan karaktäriseras som lägervistelse och syftar till att utveckla både självständighet och social samvaro. Vi vänder oss till barn och ungdomar med lindrigare kognitiv funktionsnedsättning inom autismspektrat.

Läge

Helghemmet är inrymt i Daglig Verksamhets lokaler i Rotebro, med gångavstånd till pendeltåg.

Verksamhetsbeskrivning

Miljön är handikappanpassad och det finns tekniska hjälpmedel som tak- och/eller golvlyft. Rummen i lokalen är inredda dels som hemvist och dels utifrån olika spännande upplevelsetema, t.ex. bad, vita rummet, data, rörelse, båt och tjärdoft.

Pedagogisk inriktning

Vistelsen innebär naturlig träning av sociala färdigheter, både i gruppen samt ute i samhället.
Vi utgår ifrån föräldrarnas och barnens egna önskemål och varje barn/ungdoms specifika behov av omsorg, stimulans, aktivitet och vila.

Personal

Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning.

Mål

Vi arbetar med målsättningen att:

  • ge föräldrarna trygg avlastning och därmed förutsättningar till att få tid för sig och övrig familj
  • barnet ska se fram emot vistelsen, trivas och ha roligt med kompisarna i gruppen
  • lägga vikt vid att vidga vyerna för barnet i en ny, men trygg miljö samt stödja nya relationer till omgivningen, utanför familjen, och på så sätt bidra till en utveckling av ökad självständighet
  • så långt det är möjligt ge barnet den omsorg och de rutiner som är barnets vardag i hemmet