• verksamhetsomrade_hvb

Boende för ensamkommande

Inom AB SOLOM driver vi sedan september 2016 hem för vård eller boende (HVB-hem). En verksamhet inom vilken vi på uppdrag av Socialkontoret i Sollentuna kommun erbjuder boende för ensamkommande barn och ungdomar. Uppdraget om fattar i nuläget en verksamhet, Tunberget. Ett boende med 20 platser och som ligger mellan Häggvik och Edsberg.

Under 2017 planeras det för ytterligare en verksamhet i Norrviken, där planen är att det boendet ska ligga i AB SOLOMs regi.

Ramarna och reglerna för HVB-hem regleras i första hand av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).