• verksamhetsomrade_hvb

Boende för ensamkommande

AB SOLOM driver sedan början av 2018 ett boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar, Vespergränd.