• verksamhetsomrade_hvb

Boende för ensamkommande

AB SOLOM har sedan sedan september 2016 drivit hem för vård eller boende (HVB-hem) på uppdrag av Socialkontoret i Sollentuna kommun.
Nu under 2018 har vi i egen regi ett boende för ensamkommande barn och ungdomar, Vespergränd. Ett boende som ligger nära Norrvikens pendeltågsstation.

Ramarna och reglerna för HVB-hem regleras i första hand av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).