• verksamhetsomrade_hvb

Boende för ensamkommande

AB SOLOM drev tidigare ett boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar, Vespergränd. Fr.o.m. 1 oktober 2018 har det övergått i Vårljus regi. Mer information nedan.

 

2018-08-23

Vårljus tar över Vespergränd

Från och med den 1 oktober kommer Vespergränd att gå över i Vårljus regi. Vespergränd är ett HVB-hem för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och drivs idag av AB SOLOM på uppdrag av Socialnämnden i Sollentuna kommun.

– Vi är mycket glada över att en så kunnig och seriös aktör som Vårljus tar över verksamheten på Vespergränd. Behovet av den här typen av platser är inte lika stort i Sollentuna längre och vi har därför en lång tid stått med många tomma platser. Den här förändringen innebär att hela Stockholmsregionen får möjlighet att använda sig av Vespergränd vilket gynnar alla berörda, säger Jane Lundström, VD för AB SOLOM.

Fem medarbetare på Vespergränd berörs av verksamhetsövergången. De får möjlighet att välja om de vill gå med över till Vårljus eller om de vill stanna kvar på AB SOLOM.

Vårljus, som sedan tidigare ansvarar för den här typen av HVB-hem för ett stort antal Stockholmskommuner, tar formellt över driften den 1 oktober, men redan under september månad kommer de att kunna placera ungdomar från andra kommuner på Vespergränd.

– Genom övertagandet skapas förutsättningar för att tillgodose kommunernas behov av platser för ensamkommande ungdomar utifrån den nya statliga flyktingpolitiken. Vi har fått positiva svar från flertalet kommuner i Norrort och känner oss trygga med att kunna belägga platserna och därigenom säkerställa förutsättningar för kvalitet i verksamheten, säger Per Törnvall, VD på Vårljus.