• Solom

Stupvägen 79

Ett gruppboende som har tre lägenheter i Helenelunds centrum. I direkt anslutning till boendet finns ett litet grönområde. Miljön är trygg och lugn och lägenheterna är utrustade med lämpliga hjälpmedel.

Här bor vuxna personer med funktionsnedsättning, som behöver hjälp och stöd dygnet runt. Målet är att den enskilde ska ha ett socialt och innehållsrikt liv. Därför är olika former av aktiviteter med många sinnesintryck viktigt för de boende på Stupvägen.

Gode män och anhöriga är viktiga samarbetspartners för både boende och personal för att lyckas med att ge den enskilde trygghet och meningsfullhet.