• Solom
  • Solom
  • Solom

Arbetsplatsinriktad verksamhet, APV

För dig som vill arbeta på en arbetsplats eller ett företag utanför våra lokaler finns APV.

Vi samarbetar med företag inom olika branscher och tillsammans tar vi fram en lösning som passar just dig.

Du och verksamhetens arbetskonsulent kartlägger tillsammans dina intresseområden och försöker hitta en arbetsplats som motsvarar det.

På APV ställs högre krav på att du ska kunna utföra arbete självständigt men det finns också tillgång till stöd från arbetskonsulenten om du behöver det.

Vi arbetar utifrån idén att alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser.

Vi vill att du ska få möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa inom vår verksamhet.