Vi hjälper dig med din ansökan

Vi erbjuder personliga möten där vi tillsammans tittar på dina hjälpbehov och lagstiftning, för att underlätta din ansökan.

Vi kan hjälpa till med formuleringar och ge rådgivning när det gäller ansökan om personlig assistans.

Om du behöver personlig assistans för grundläggande behov mindre än 20 timmar per vecka, ansöker du om det hos kommunen. Om du behöver mer än 20 timmar per vecka ansöker du om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Ansökan till Sollentuna kommun

Ansökan till Försäkringskassan