Med nål och tråd!

Det är bra att kunna få hjälp när något klädesplagg har gått sönder. Har man inte förmågan själv så är det väldigt välkommet. Blir tröjan dessutom så fin så att lagningen inte syns då blir glädjen stor. Samtidigt är det ett trevligt tillfälle till samvaro under tiden.