2017 års pris för bästa patientsäkerhetsarbete!

Stort grattis till verksamhetschef Ida Tegnefjord och till hennes kollegor på  Rehab & Hälsa som igår mottog priset för 2017 års bästa patientsäkerhetsarbete inom LSS!

Priset delades ut på dialogmötet som Vård- och omsorgskontoret hade igår med kommunens samtliga utförare inom SOL och LSS verksamheterna.

Eva Sahlberg, Ida Tegnefjord och Bengt Stemo

Införande av MCSS har inneburit att antalet lokala läkemedelsavvikelser har minskat i verksamheterna och därmed har patientsäkerheten förbättrats..

Fakta om MCSS
MCSS är ett system för mobil och digital signering av HSL- och SoL-insatser.

Med MCSS signeras insatser antingen i en smart telefon eller på en iPad. Medarbetaren ser insats, instruktion och skattnings-information om brukaren. Medarbetarens delegering kontrolleras vid inloggning. Signeringarna går att ångra eller ändra, allt loggas och visas med signatur och tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar MCSS. Medarbetaren kan även begära påfyllning av originalförpackade läkemedel och läkemedelsnära produkter direkt från den mobila enheten.