• höst 2
    Välkommen till AB SOLOM
Söker du korttidsplats?

En plats på vårt kortidsboende innebär att du spenderar allt från några dagar till en månad hos oss. Du kan exempelvis komma direkt från en sjukhusvistelse och behöver tid för återhämtning innan du känner dig redo för att för flytta hem igen. Det kan också vara så att du spenderar en kortare period hos oss medan du väntar på ett mer permanent boende. Ta gärna kontakt med Nytorps platsjour 076 516 34 06

Mimer, daglig verksamhet

Man kan alltid lita på Mimer, dom har hjälp oss i snart två år nu och vi är väldigt tacksamma över att ha dom som samarbetspartner. Mimer är pålitliga och duktiga och sist men inte minst så blir man alltid bemött med ett leende.
Robert på Sifvert Skruv AB

Dagverksamhet

På dagverksamheten erbjuder vi social samvaro, träning och ett stort antal funktionsbevarande aktiviteter för dig som bor hemma och som har en demenssjukdom.

Personlig assistans hos oss

Vi är bra på personlig assistans och tar ett professionellt arbetsgivaransvar för dina assistenter. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Daglig Verksamhet

Inom daglig verksamhet har vi många arbetsenheter och tillsammans skapar vi en stimulerande vardagssysselsättning.

Seniorverksamhet för alla

Vi vänder oss till alla pensionärer i Sollentuna kommun. Besök oss på seniorträffar, engagera dig som volontär, njut av ett härligt seniorgympapass eller få hjälp via vår Fixartjänst.

Frivilligcentralen

Välkommen till Frivilligcentralen! En lokal mötesplats med stort engagemang och gemenskap för volontärer och föreningar i Sollentuna kommun.

Lss Rehab & Hälsa

LSS Rehab & Hälsa har ett nära samarbete med personalen ute i verksamheterna, LSS-handläggare, läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler samt specialistvården

Följ våra bloggare