• Solom, Sollentuna Kommun

Vuxna med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet för vuxna med funktionsnedsättning finns grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet samt boendestöd och personlig assistans.