• Solom, Sollentuna Kommun

Vuxna med funktionsvariation

Inom verksamhetsområdet för vuxna med funktionsvariation finns grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet samt personlig assistans.