• Solom
  • Solom
  • Solom

Risvägen 7

Boendet ligger i ett villaområde i närheten av Järvafältets grönområden och omfattar fyra lägenheter. Risvägen vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd dygnet runt.

För att den enskilde ska förstå och kunna förutse sin vardag är en stor del av tiden planerad i förväg, när det gäller daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och rutiner. På helgerna äter de boende middag gemensamt men övrig tid äter man alla sina måltider i lugn och ro inne i den egna lägenheten.