• Solom
  • Solom
  • Solom

Risvägen 7

Boendet ligger i ett villaområde i närheten av Järvafältets grönområden och omfattar fyra lägenheter. Risvägen vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd dygnet runt. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour.

För att den enskilde ska förstå och kunna förutse sin vardag är en stor del av tiden planerad i förväg, när det gäller daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och rutiner. Tydliggörande pedagogik används i form av samtalsmatta och/eller dagsscheman för att skapa förutsägbarhet på individnivå.

Risvägen har en egen verksamhetsbuss där åtta personer får plats. Verksamhetens buss används flera gånger/vecka och verksamheten utför ett flertal aktiviteter/vecka, som dans på fryshuset, musikcafé, bad i simhall m.m.

De boende väljer själva om de önskar äta middag gemensamt eller enskild måltid i lugn och ro i den egna lägenheten. Personal har ett nära och bra samarbete med föräldrar och gode män och varje år anordnas anhörigträffar kring jul samt inför sommaren.