• Solom
  • Solom

Tomtegränd 6

Tomtegränds servicebostad består av 6 lägenheter, samtliga med egen balkong. Alla lägenheter, samt en gemensamhetslägenhet, ligger i samma bostadsområde. Hiss finns i alla hus. Området ligger naturnära med kort promenadavstånd till Norrvikens sjö. Det är ca 5 min till Rotebro pendeltågsstation där det bland annat finns livsmedelsbutik, restauranger och vårdcentral.

Målgrupp
Målgruppen är personer med lindrig utvecklingsstörning med flerfunktionsnedsättning. Arbetssättet utgår ifrån tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål. Boråd genomförs en kväll per månad, då alla har möjlighet att medverka samt lämna förslag och synpunkter. Det finns möjlighet att påverka valet av mat, samt tillaga och äta gemensamma måltider på helger.

Fritid
Fritiden tillbringas både i gemenskap med andra och genom enskilda aktiviteter. Den vackra naturen i området inbjuder till utevistelse och gemensamma grillkvällar.

Stöd och kompetens
Boende på Tomtegränd erbjuds en stödperson som har ett särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning. Servicebostaden är bemannad dygnet runt med sovande jour nattetid.