• Solom, Edsbergs älderboende

Serviceboende

Vår målsättning är att alla kunder ska känna trygghet och kontinuitet i sitt boende och att alla ska ha ett socialt, utvecklande och innehållsrikt liv.

Hjälp och stöd till den enskilde som t ex omvårdnad och fritidsaktiviteter utformar vi i samråd med den enskilde och dennes anhöriga utifrån individuella och personliga behov.

Våra enheter arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att samtliga kunder har en stödperson. Stödpersonen är extra ansvarig för kommunikation, information och omvårdnad runt den enskilde. Arbetssättet utgår också ifrån tydliggörande pedagogik i vilket samtliga verksamheter anpassar redskapen efter målgruppers behov och förutsättningar.

För att erhålla plats i ett boende måste beslut tas av vård- och omsorgsnämndens LSS-handläggare.