• Solom, hemtjänsten

Hemtjänst

Välj SOLOMs hemtjänst och du möts av kunnig och engagerad personal. Vi är lyhörda för hur du vill ha din hemtjänst och erbjuder hemtjänst i en stor del av kommunen. Vi har områdeskontor för följande områden: Edsberg, Helenelund, Häggvik, Tureberg och Tors Backe. 

Hemtjänst på ditt sätt

Vi tar tillsammans med dig fram en plan som beskriver hur, vad, när och av vem insatserna ska göras. En kontaktperson utses med särskilt ansvar för att du får den hjälp du har rätt till, på ett sätt som passar dig. Vi lyssnar till dina önskemål och arbetar på ett sätt som gör att du känner delaktighet. Vi tar synpunkter och klagomål på allvar genom att dokumentera och åtgärda dem så fort som möjligt.

Vi erbjuder hemtjänst alla dygnets timmar, vardag som helgdag, och omfattningen på insatserna varierar från att du får hjälp några timmar i månaden till flera gånger per dygn.

Våra medarbetare

Vi som kommer hem till dig är undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av vård och omsorg. Vi är engagerade, lyhörda och behärskar svenska språket, både muntligt och skriftligt. Talar du ett annat språk är det vår ambition att åstadkomma en god lösning.

Vi har alltid identitetsbrickor som visar att vi kommer från SOLOM.

Erfarenhet och styrka

Vi är den största utföraren i Sollentuna och har lång erfarenhet av hemtjänst och arbetar ständigt med kvalitetsutveckling.

Kundval

Sollentuna kommun tillämpar kundvalssystem och det innebär att du själv, efter att du fått biståndsbeslut, väljer den utförare du vill anlita.