• Solom
  • Solom

Gransångarevägen 9A-B

Gruppboende som ligger i Sjöberg. En fristående villa, med fyra lägenheter samt gemensamhetsutrymme.

Här bor vuxna personer med stort omvårdnadsbehov och med olika funktionsnedsättningar, som t ex utvecklingsstörning, fysisk funktionsnedsättning och/eller förvärvad hjärnskada. Personal finns dygnet runt med vakande nattpersonal.

För att de boende ska kunna utvecklas och bibehålla sitt självbestämmande och sin integritet har de boende olika sorters hjälpmedel. Det kan vara Step by step (ett kommunikationshjälpmedel), olika sorters bilder, ståskal, lyftar etc.

Gransångarevägen är ett aktivt boende. De boende brukar åka på semester en gång per år. Det kan t.ex. vara en rekreationsresa till Sommarsol eller en Helsingforskryssning. Andra aktiviteter som görs är att åka och bada, ta promenader, äta ute på restaurang etc.

Personal har ett nära och bra sammarbete med föräldrar, gode män och förvaltare. De är ibland med på arbetsplatsträffar och berättar om “sin” boende. Det anordnas också anhörigträffar några gånger per år, t.ex. till advent då det bjuds på skinkmacka och glögg.