• Solom

Bygdevägen 27C

Bygdevägens servicebostad består av 7 lägenheter samt en baslägenhet.
Gångavstånd på ca 5 min till pendeltågsstation och Sollentuna centrum där ett stort utbud av butiker och restauranger finns.

Målgrupp
Målgruppen är personer med högfungerade autism, asperger, ADHD, lindrig utvecklingsstörning samt psykiska tilläggsdiagnoser.

Arbetssättet utgår ifrån lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål.

Boende på Bygdevägen erbjuds en stödperson som har särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning.

Kontakt/frågor
Vid frågor angående Bygdevägen kontakta Verksamhetschef.
Vill du ansöka om boende på Bygdevägen kontakta din LSS-handläggare (biståndshandläggare).