• Solom, Sollentuna Kommun

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en medmänniska och kamrat, kan hjälpa dig att förebygga eller bryta social isolering och underlätta till ett självständigt liv.

Genom regelbundna träffar hjälper kontaktpersonen dig att få kontakt med andra människor och komma ut i samhället. Det är du själv och kontaktpersonen som tillsammans väljer vad ni vill göra när ni träffas.
Exempel på aktiviteter kan vara:

  • gå på bio
  • åka på utflykter
  • gå ut och fika
  • gå på konsert, museum m.m.

För att ansöka om en kontaktperson ska du vända dig till kommunens LSS-handläggare.

Vi söker kontaktpersoner!