• Solom
  • Solom

Blåklockevägen 12

Blåklockevägens servicebostad består av 8 lägenheter, samtliga med egen balkong eller uteplats. Alla lägenheter, samt en gemensamhetslägenhet ligger i samma trappuppgång. Hiss finns i byggnaden. Gångavstånd på ca 5 min till pendeltågsstation och Sollentuna centrum där ett stort utbud av butiker och restauranger finns.

Målgrupp
Målgruppen är personer med lindrig utvecklingsstörning med flerfunktionsnedsättning. Arbetssättet utgår ifrån Tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål. Boende på Blåklockevägen erbjuds en stödperson som har särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning.

Delaktighet
Boråd genomförs en kväll per månad, då alla har möjlighet att medverka samt lämna förslag och synpunkter. Fritiden utgår från den enskildes intressen och behov. Det kan vara i gemenskap med andra eller i enskilda aktiviteter. Gemensamhetslägenheten är en träffpunkt och är bemannad dygnet runt med sovande jour nattetid. De boende väljer själva om han/hon vill komma dit för kontakt med personal och andra boende. På helger och högtider erbjuds gemensam middag för den som önskar.