• Solom, Sollentuna Kommun

Ledsagarservice

Ledsagarservice ges till äldre barn och ungdom med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning för att stimulera självständighetsprocessen, bryta isolering samt ge möjlighet att komma ut i samhället, tillsammans med en person utanför familjekretsen.

Vi erbjuder dig stöd som gör det möjligt för dig att planera och utöva ett eget aktivt kultur- och fritidsliv. Vi arbetar för att du ska bli mer än nöjd och uppleva att vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande.

Tillsammans med dig och familjen går vi igenom biståndsbeslutet och gör en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras på bästa sätt för dig. Det är viktigt att du själv är delaktig i planeringen av utförandet av insatsen.

I samråd med dig och familjen rekryterar och anställer vi lämplig person som ni kan känna er trygga med. Vi har tydliga anställningsrutiner som innebär referenstagning, uppgifter ur polisens belastningsregister och upplysning om tystnadsplikt samt att vi ser till att ledsagaren får den introduktion och kompetensutveckling som behövs.

Eftersom insatsen bygger på att det finns ett förtroende mellan dig och den anställde har du/ni i familjen, i samråd med ledsagaren, stor frihet att utforma ledsagningen på bästa sätt när det gäller innehåll och tidpunkt. Du/ni kan själva med god framförhållning boka eller ändra tid i samråd med ledsagaren.