• Solom, Sollentuna Kommun

När du väljer oss!

När du väljer oss på SOLOM som din utförare av personlig assistans kontaktar vi dig för att boka ett personligt möte. Vid mötet går vi tillsammans igenom din insats och skriver en genomförandeplan. Det är viktigt för oss att du är med och bestämmer hur din assistans ska vara utformad så att dina behov och önskemål blir tillgodosedda.

Du kan själv bestämma om vi som utförare ska rekrytera dina personliga assistenter eller om du själv har assistenter som du vill att vi ska anställa. Om du vill kan du ha en anhörig eller närstående som din personliga assistent.

Din individuella genomförandeplan blir det redskap som dina personliga assistenter följer i sitt dagliga arbete. Planen följs upp årligen och oftare om behov uppstår.

Våra personliga assistenter får kontinuerlig utbildning för just dina behov.